صفحه ثبت آگهی

یک موضوع آگهی انتخاب کنید

انتخاب یک بسته

آگهی رایگان

 • ثبت 1 آگهی
 • همه موضوعات آگهی
 • نمایش دائمی آگهی
 • عدم نمایش در آگهی های ویژه ( صفحه اصلی )
 • امکان فقط یکبار استفاده توسط هر کاربر

اشتراک برنز

20 هزار تومان

 • ثبت 1 آگهی
 • همه موضوعات آگهی
 • 30 روز اعتبار
 • مالکیت آگهی

اشتراک نقره ای

35 هزار تومان

 • ثبت 2 آگهی
 • همه موضوعات آگهی
 • 30 روز اعتبار آگهی
 • آگهی ویژه

اشتراک طلایی

50 هزار تومان

 • ثبت 3 آگهی
 • همه موضوعات آگهی
 • 60 روز اعتبار آگهی
 • آگهی ویژه

ویژه بازاریابی

240 هزار تومان

 • ثبت 60 آگهی
 • همه موضوعات آگهی
 • 360 روز اعتبار آگهی
 • آگهی ویژه