فرمانداری لاهیجان

فرمانداری لاهیجان

آدرس فرمانداری لاهیجان : لاهیجان، امام خمینی، میدان شهدا، خیابان شهدا، خیابان خسروی

شماره های تماس : 

دفتر فرماندار
تلفن : 01342337972

دفتر معاون سیاسی اجتماعی
تلفن : 01342332907

دفتر معاون برنامه ریزی و امور عمرانی
تلفن : 01342338008

بخشدار مرکزی

تلفن : 01342335871

بخشدار رودبنه

تلفن : 42442000

روابط عمومی
تلفکس : 01342337744

حراست
تلفکس : 01342335767

امور اداری و مالی
تلفکس : 01342337070

دفتر امور بانوان و رابط آموزش و امور یارانه
تلفکس : 01342338169

نظر

  • هنوز نظری ندارید.
  • افزودن دیدگاه